Je bent nu op de site voor Particulieren

Verkeersrecht

Onze specialisaties

  • Verdediging voor politierechtbank bij verkeersinbreuken
  • Problemen rond alcoholintoxicatie, dronkenschap, rijverbod…
  • Behandeling van verkeersongevallen en arbeidswegongevallen
  • Vergoeding van zwakke weggebruikers invordering van lichamelijke schade.
  • Aansprakelijkheidsdossiers
Wat als u niet akkoord bent met een geldboete?
Wat zijn uw opties indien u een minnelijke schikking in de (digitale) brievenbus ontving?

Weet dat u voor betwistingen verzekerd bent, zo u een dekking rechtsbijstand heeft in uw autoverzekering of als u een algemene rechtsbijstandsverzekering heeft.

Indien u een relatief lichte verkeersovertreding beging, zal u een minnelijke schikking in de brievenbus ontvangen. Tegenwoordig kan dat zowel via de post als
elektronisch gebeuren.
Deze minnelijke schikking neemt doorgaans de vorm aan van een geldboete.

Er bestaan dan voor het vervolg van uw dossier drie mogelijke scenario’s:

1.       U beslist te betalen

Als u erkent de overtreding te hebben begaan, kan u best overgaan tot betaling van de geldboete. U beschikt over een betaaltermijn van 30 dagen.
Opgelet! Indien u niet tijdig betaalt, zullen hier kosten aan verbonden zijn. Wij adviseren u dan ook om zo snel mogelijk de geldboete te betalen
overeenkomstig de betaalgegevens op de minnelijke schikking.

Na betaling is het dossier afgehandeld en kan u geen verdere gevolgen meer ondervinden.

2.       U betaalt niet of laattijdig

Indien u niet of laattijdig betaalt, zal u een bevel tot betaling ontvangen. Dit houdt in dat uw oorspronkelijke geldboete wordt verhoogd met 35%!
U zal ook een administratieve toeslag moeten betalen en in sommige gevallen komen hier ook nog bijdragen bij, zoals aan het fonds voor slachtoffers van opzettelijke
gewelddaden.
Dit bevel tot betaling kan u via de post ontvangen, of via elektronische weg.

Indien u dan nog steeds weigert te betalen, zal de FOD Financiën proberen om het bedrag in te houden op eventuele belastingtegoeden, op uw loon, etc.

Voor zover dit niet lukt binnen de drie jaar, kan u bijkomend veroordeeld worden tot een rijverbod.

3.       U bent niet akkoord en wilt de minnelijke schikking aanvechten

Als u niet akkoord bent met de verkeersovertreding (bijvoorbeeld omdat u niet zelf reed, of omdat u de weerhouden snelheid betwist), dient u binnen een termijn van 30 dagen volgend op de dag van ontvangst van het bevel tot betaling hoger beroep
aan te tekenen.

Het is dus niet langer zo dat u vanzelf een dagvaarding in de bus zal ontvangen bij gebrek aan betaling.

Indien u beroep wenst aan te tekenen, kunnen wij u hierbij helpen. Dit verzoekschrift moet namelijk aan bepaalde formele vereisten voldoen om geldig te zijn.

Wist u trouwens dat er in uw autoverzekering vaak een rechtsbijstandspolis is inbegrepen? Informeer bij uw verzekering of dat ook voor u het geval is.
U kan dan kosteloos beroep doen op een advocaat.
Als u een aparte rechtsbijstandsverzekering heeft kan u mogelijks daarop beroep doen.

Nadat er beroep is aangetekend, zal de zaak behandeld worden voor de Politierechtbank.
Indien de rechtbank u vrijspreekt, zal u de geldboete niet moeten betalen.

Als de rechtbank van oordeel is dat de verkeersovertreding is bewezen, zal u moeten betalen. Desnoods zal het bevel tot betaling worden uitgevoerd, zo u dit niet
vrijwillig doet.

4.       Afbetalingen

Zo u wenst uw geldboete in schijven te betalen, is dit in de regel wel mogelijk. U moet dan contact opnemen met de FOD Financiën zodra u uw minnelijke schikking of
bevel tot betaling ontvangt.

 

 Indien u na het lezen van dit artikel nog met vragen zit of gewoon meer uitleg wenst, kan u ons altijd contacteren.

Vragen?

Contacteer ons voor verdere informatie vrijblijvend:
Tel: 011/283819
E-mail: info@zimmermann-law.be

Veelgestelde vragen

Ik ben gedagvaard voor de Politierechtbank. Wat nu?

U dient uw dagvaarding over te maken aan uw verzekeringsmakelaar en om aanstelling van een advocaat te verzoeken in rechtsbijstand.
U heeft hier vrije keuze van advocaat en de kosten zijn volledig ten laste van uw rechtsbijstandsverzekeraar.

Indien U een advocaat heeft, dient U niet zelf te verschijnen voor de Politierechtbank, tenzij uw advocaat U daarom zou verzoeken.
Uw advocaat handelt deze procedure volledig af en informeert U over de uitgesproken boete, het eventueel opgelegde rijverbod enz..

Indien U geen advocaat heeft, dient U wel zelf te verschijnen en Uw eigen verdediging waar te nemen.
U moet eveneens na de zitting zelf informeren naar het vonnis.

Ik ben betrokken in een ongeval en heb (lichamelijke) schade

Ik ben bestuurder

U contacteert Uw verzekeringsmakelaar en doet aangifte aan Uw verzekering “BA” en “Rb”.
Indien U schade heeft dient U stappen te zetten om vergoed te worden.
Veel zal afhangen van de vraag of er discussie bestaat over de aansprakelijkheid of niet.

Indien er geen discussie bestaat over de aansprakelijkheid, zal de voertuigschade doorgaans (snel) minnelijk geregeld worden door de verzekeraars.

Als U lichamelijke schade heeft zal men eerst trachten deze minnelijk te regelen, doch heeft U er belang bij advies te vragen of de voorgestelde regeling overeenkomstig de rechtspraak is.

Als U belangrijke of ernstige lichamelijke schade heeft is het zoeken van advies een “must”.

Als er geen minnelijke regeling is, zal Uw dossier voor de rechtbank behandeld worden. U heeft hier recht op bijstand van een advocaat naar keuze, dit op kosten van de rechtsbijstandsverzekeraar.

Ik ben passagier, voetganger of fietser

U heeft recht op integrale vergoeding van Uw letselschade als “zwakke weggebruiker” cfr. Art. 29 bis WAM
Dit recht op integrale vergoeding blijft bestaan, ook als U zelf een fout heeft begaan.
U dient U verzekeraar “rechtsbijstand” te contacteren. Als voetganger/fietser dient U aangifte te doen bij Uw “Familiale verzekering”.
Men zal eerst trachten deze lichamelijke schade minnelijk te regelen, doch heeft U er belang bij advies te vragen of de voorgestelde regeling overeenkomstig de rechtspraak is.
Als U belangrijke of ernstige lichamelijke schade heeft is het zoeken van advies een “must”.

Trefwoorden

Andere domeinen

De rechtsdomeinen waarin Zimmermann-Gilot actief is.

Klanten getuigen