Verkeersrecht

Onze specialisaties

  • Verdediging voor politierechtbank bij verkeersinbreuken
  • Problemen rond alcoholintoxicatie, dronkenschap, rijverbod…
  • Behandeling van verkeersongevallen en arbeidswegongevallen
  • Vergoeding van zwakke weggebruikers invordering van lichamelijke schade.
  • Aansprakelijkheidsdossiers

Veelgestelde vragen

Ik ben gedagvaard voor de Politierechtbank. Wat nu?

U dient uw dagvaarding over te maken aan uw verzekeringsmakelaar en om aanstelling van een advocaat te verzoeken in rechtsbijstand.
U heeft hier vrije keuze van advocaat en de kosten zijn volledig ten laste van uw rechtsbijstandsverzekeraar.

Indien U een advocaat heeft, dient U niet zelf te verschijnen voor de Politierechtbank, tenzij uw advocaat U daarom zou verzoeken.
Uw advocaat handelt deze procedure volledig af en informeert U over de uitgesproken boete, het eventueel opgelegde rijverbod enz..

Indien U geen advocaat heeft, dient U wel zelf te verschijnen en Uw eigen verdediging waar te nemen.
U moet eveneens na de zitting zelf informeren naar het vonnis.

Ik ben betrokken in een ongeval en heb (lichamelijke) schade

Ik ben bestuurder

U contacteert Uw verzekeringsmakelaar en doet aangifte aan Uw verzekering “BA” en “Rb”.
Indien U schade heeft dient U stappen te zetten om vergoed te worden.
Veel zal afhangen van de vraag of er discussie bestaat over de aansprakelijkheid of niet.

Indien er geen discussie bestaat over de aansprakelijkheid, zal de voertuigschade doorgaans (snel) minnelijk geregeld worden door de verzekeraars.

Als U lichamelijke schade heeft zal men eerst trachten deze minnelijk te regelen, doch heeft U er belang bij advies te vragen of de voorgestelde regeling overeenkomstig de rechtspraak is.

Als U belangrijke of ernstige lichamelijke schade heeft is het zoeken van advies een “must”.

Als er geen minnelijke regeling is, zal Uw dossier voor de rechtbank behandeld worden. U heeft hier recht op bijstand van een advocaat naar keuze, dit op kosten van de rechtsbijstandsverzekeraar.

Ik ben passagier, voetganger of fietser

U heeft recht op integrale vergoeding van Uw letselschade als “zwakke weggebruiker” cfr. Art. 29 bis WAM
Dit recht op integrale vergoeding blijft bestaan, ook als U zelf een fout heeft begaan.
U dient U verzekeraar “rechtsbijstand” te contacteren. Als voetganger/fietser dient U aangifte te doen bij Uw “Familiale verzekering”.
Men zal eerst trachten deze lichamelijke schade minnelijk te regelen, doch heeft U er belang bij advies te vragen of de voorgestelde regeling overeenkomstig de rechtspraak is.
Als U belangrijke of ernstige lichamelijke schade heeft is het zoeken van advies een “must”.

Trefwoorden

Andere domeinen

De rechtsdomeinen waarin Zimmermann-Gilot actief is.

Klanten getuigen