Privacybeleid

Advocatenkantoor Zimmermann & Gilot:

Privacybeleid

Uw privacy is voor ons belangrijk. In een wereld die steeds digitaler wordt, zijn wij echter verplicht persoonsgegevens zowel op papier als digitaal te verwerken om U diensten te kunnen leveren. Op deze pagina trachten wij U ons beleid uit te leggen.
Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid te wijzigen. De meest recente versie vindt U op onze website.
Heeft U nadere vragen? Contacteer ons dan op info@zimmermann-law.be.

Gegevens verwerkingsverantwoordelijke

Wanneer Zimmermann & Gilot Advocaten Uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, dan zijn zij te beschouwen als een Verwerkingsverantwoordelijke. Zimmermann & Gilot Advocaten is een feitelijke vereniging van advocaten met zetel te 3500 Hasselt, Paul Bellefroidlaan 12 en met ondernemingsnummer 0818.928.240.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens wordt alle specifieke informatie verstaan die betrekking heeft op een natuurlijk persoon die geïdentificeerd kan worden. Het gaat oa over Uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, mailadres, gezinssamenstelling, beroep, BTW-nummer, soms gegevens over strafrechtelijke veroordelingen, medische gegevens…

Wat is het doel van het verwerken van persoonsgegevens?

Wij kunnen Uw persoonsgegevens verwerken ten einde de ons toevertrouwde opdracht te kunnen uitvoeren zoals

  • Het verstrekken van adviezen
  • Het voeren van procedures voor de rechtbanken
  • Het bemiddelen of minnelijk regelen van betwistingen
  • Het beheren van onze website
  • Analyseren van websitebezoek
  • Het verwerken van sollicitaties

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren Uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is in functie van de wettelijke verplichtingen. Wij bewaren onze dossiers gedurende 5 jaar na afsluiting ervan, met uitzondering van de boekhoudkundige gegevens die 10 jaar (moeten) worden bijgehouden.

Met wie delen wij Uw persoonsgegevens?

Wij delen Uw persoonsgegevens met derden, zoals deurwaarders, experten, rechtbanken … in de mate dat dat nodig is om de ons toevertrouwde opdracht te kunnen uitvoeren.

Het is ook mogelijk dat wij Uw persoonsgegevens meedelen aan derden, inclusief wetshandhavingsinstanties, wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bvb in het kader van de antiwitwaswetgeving.

Onze website kan links bevatten naar andere websites. In dat geval zijn wij niet verantwoordelijk voor toepassing van de gegevensbeschermingsrichtlijn en privacymaatregelen van deze websites.

Welke zijn uw rechten?

U heeft onder bepaalde voorwaarden het recht om

– Een kopie van Uw persoonsgegevens te vragen
– Uw persoonsgegevens te doen verbeteren
– Uw persoonsgegevens te doen wissen
– Bezwaar te maken tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens
– Uw toestemming in te trekken.
Uw verzoeken dienen gericht te worden aan info@zimmermann-law.be. Wij zullen U verzoek onderzoeken en U tijdig antwoorden.
U kan ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Cookiebeleid

De website Zimmermann-law.be (https://www.Zimmermann-law.be) maakt gebruik van eigen cookies die wij in eigen naam beheren (eigenpartijcookies) alsook cookies die door derden worden beheerd of geplaatst (derdepartijcookies). Zimmermann & Gilot informeert u in dit cookiebeleid over het gebruik en het doel van deze cookies.
 
1. Wat zijn cookies?
 
Zimmermann & Gilot Advocaten maakt als beheerder van deze website gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op de computer of mobiel apparaat worden geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) applicatie gebruikt waardoor bepaalde gebruikersinformatie wordt opgeslagen. Cookiebestanden bevatten unieke codes die bijvoorbeeld toelaten dat uw browser u herkent tijdens uw bezoek aan onze website en op die manier uw gebruikservaring wordt verbeterd.
 
Cookies hebben een vervaltermijn naargelang het sessiecookies of permanente cookies betreft. Sessiecookies bevatten informatie die wordt gebruikt binnen uw huidige browser-sessie. Deze cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Permanente cookies worden gebruikt om informatie te bewaren tussen verschillende bezoeken aan de website. Deze data stelt de website in staat u te herkennen als terugkerende bezoeker en daardoor dienovereenkomstig te reageren, bijvoorbeeld door uw taalvoorkeuren op te slaan. De permanente cookies hebben een langere levensduur die wordt bepaald door de website.
 
Aangezien cookies tevens persoonsgegevens zijn, dient dit cookiebeleid in samenhang te worden gelezen met onze privacy policy. De verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 beftreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens, alsook aan de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
 
2. Waarom maakt deze website gebruik van cookies?
 
Er bestaan verschillende soorten cookies, onderscheiden naargelang de functionaliteit, herkomst, en/of de bewaartermijn. 
 
De website Zimmermann-law.be maakt hoofdzakelijk gebruik van functionele (noodzakelijke) cookies om de website optimaal te laten functioneren en zijn technisch noodzakelijk voor de goede werking en de beveiliging van de website. Hierdoor wordt de gebruikerservaring van de bezoekers verbeterd. Deze cookies worden zonder toestemming geplaatst aangezien ze kaderen in het gerechtvaardigd belang van de site van Mrs. Zimmermann & Gilot.
 
Bovendien maakt de website Zimmermann-law.be gebruik van niet-functionele cookies die worden geplaatst voor statistische of commerciële doeleinden. Deze website gebruikt cookies voor analytische doeleinden waardoor het bezoek aan de website kan worden gemeten. Deze cookies geven weer hoe de website wordt gebruikt. Zo weten we onder meer hoeveel keer een bepaalde pagina wordt gelezen, hoeveel tijd iemand doorbrengt op onze website, enz. Er worden statistische analyses gemaakt van de informatie die we op deze manier ontvangen. Dankzij deze statistische resultaten kunnen we de structuur, navigatie en de inhoud van onze website en bijhorende diensten verbeteren. We gebruiken deze data eveneens om op algemene wijze te rapporteren over onze diensten of in het kader van onderzoeken waaraan we deelnemen. Er worden hierbij geen persoonsgegevens doorgegeven. De toestemming van elke bezoeker is vereist voor de plaatsing van deze cookies. 
 
Door het uitschakelen van cookies kunnen bepaalde onderdelen van de website niet optimaal werken en kan er van bepaalde functionaliteiten en diensten geen gebruik worden gemaakt.
 
Hieronder vindt u een lijst terug van alle cookies die op deze website worden gebruikt.
 
3. Welke cookies gebruikt deze website?
 
1) Niet-functionele cookies: Google Analytics met als doel het verbeteren van uw surfervaring en het meten van verkeer op en naar onze website.
2.) Functionele cookies: Beveiligingscookie om mislukte inlogpogingen te identificeren en inbraakpogingen te verhinderen.
 
 4. Uitzetten en verwijderen van cookies
 
Bij alle gangbare browsers kunt u in de instellingen of opties nagaan of aangeven welke  cookies u toestaat. Als u deze instellingen niet kunt vinden, kunt u de helpfunctie van uw browser raadplegen. Via uw browser kunt u de huidige cookies op uw computer bekijken en verwijderen, en ervoor kiezen om ze in de toekomst niet meer te aanvaarden. 

Via de onderstaande links vindt u alle noodzakelijke uitleg over hoe u dit moet doen.

 
Indien u www.zimmermann-law.be  toestemming hebt gegeven om niet-functionele cookies te gebruiken, dan kan u deze instelling te allen tijde wijzigen en worden de reeds geïnstalleerde cookies verwijderd. 
Door het uitschakelen van cookies kunnen bepaalde onderdelen van de website niet optimaal werken en kan er van bepaalde functionaliteiten en diensten geen gebruik worden gemaakt.
 
5. Contact 
 
Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot ons cookiebeleid,  kan u contact opnemen via post op het adres Paul Bellefroidlaan 12, 3500 Hasselt of via mail op het adres info@Zimmermann-law.be.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen Uw privacy ernstig en nemen daarom gepaste organisatorische en technische maatregelen om ons te beveiligen tegen niet toegestane toegang tot Uw gegevens en/of het verlies ervan.

Contactgegevens

Indien U vragen heeft over ons beleid kan U ons schriftelijk contacteren op het adres Paul Bellefroidlaan 12, 3500 Hasselt of via mail op het adres info@Zimmermann-law.be.

groepsfoto met Catherine