Je bent nu op de site voor Particulieren

Verkeersrecht

Nieuws

Middenvak- en pechstrookrijders: opgelet!

De wet van 1 juli 2019 heeft  diverse veranderingen in de verkeersreglementering met zich meegebracht.
Wij zetten voor u de voornaamste wijzigingen op een rij.

1° Middenvakrijden wordt tweedegraadsovertreding

Sinds 1 juli 2019 wordt middenvakrijden even zwaar bestraft als inhalen langs rechts.

Indien u op de autosnelweg een inhaalmanoeuvre uitvoert, moet u daarna zo snel mogelijk weer naar rechts. Indien u onnodig links of in het midden blijft rijden, begaat u sinds kort een tweedegraadsovertreding en loopt u het risico op een boete van 116 EUR bij onmiddellijke inning en 160 EUR bij een minnelijke schikking.
Dat is dubbel zoveel als voorheen.

 

2° Rijden op de pechstrook strenger bestraft

Wie de file te snel af tracht te zijn door gebruik te maken van de pechstrook, riskeert een onmiddellijke inning van 174 EUR (voorheen 58 EUR).

Sinds 1 juli 2019 is het rijden op de pechstrook namelijk een derdegraadsovertreding.

 

3° Meer onbemande vaststellingen van overtredingen toegelaten

Ten slotte werd de lijst van inbreuken die automatisch kunnen worden vastgesteld ( dus zonder fysieke aanwezigheid van een politieagent) uitgebreid. Het gaat dan onder meer over:

  • Tegen de rijrichting in rijden
  • De verkeerscirculatie op een kruispunt hinderen door het kruispunt op te rijden wanneer u al kon zien dat u zou moeten stoppen om ander verkeer te laten passeren
  • Het negeren van voorsorteringspijlen
  • Het niet volgen van de rijrichting op een kruispunt

Veelgestelde vragen

 

Ik ben gedagvaard voor de Politierechtbank. Wat nu?

U dient uw dagvaarding over te maken aan uw verzekeringsmakelaar en om aanstelling van een advocaat te verzoeken in rechtsbijstand.
U heeft hier vrije keuze van advocaat en de kosten zijn volledig ten laste van uw rechtsbijstandsverzekeraar.

Indien U een advocaat heeft, dient U niet zelf te verschijnen voor de Politierechtbank, tenzij uw advocaat U daarom zou verzoeken.
Uw advocaat handelt deze procedure volledig af en informeert U over de uitgesproken boete, het eventueel opgelegde rijverbod enz..

Indien U geen advocaat heeft, dient U wel zelf te verschijnen en Uw eigen verdediging waar te nemen.
U moet eveneens na de zitting zelf informeren naar het vonnis.

Ik ben betrokken in een ongeval en heb (lichamelijke) schade

Ik ben bestuurder

U contacteert Uw verzekeringsmakelaar en doet aangifte aan Uw verzekering “BA” en “Rb”.
Indien U schade heeft dient U stappen te zetten om vergoed te worden.
Veel zal afhangen van de vraag of er discussie bestaat over de aansprakelijkheid of niet.

Indien er geen discussie bestaat over de aansprakelijkheid, zal de voertuigschade doorgaans (snel) minnelijk geregeld worden door de verzekeraars.

Als U lichamelijke schade heeft zal men eerst trachten deze minnelijk te regelen, doch heeft U er belang bij advies te vragen of de voorgestelde regeling overeenkomstig de rechtspraak is.

Als U belangrijke of ernstige lichamelijke schade heeft is het zoeken van advies een “must”.

Als er geen minnelijke regeling is, zal Uw dossier voor de rechtbank behandeld worden. U heeft hier recht op bijstand van een advocaat naar keuze, dit op kosten van de rechtsbijstandsverzekeraar.

Ik ben passagier, voetganger of fietser

U heeft recht op integrale vergoeding van Uw letselschade als “zwakke weggebruiker” cfr. Art. 29 bis WAM
Dit recht op integrale vergoeding blijft bestaan, ook als U zelf een fout heeft begaan.
U dient U verzekeraar “rechtsbijstand” te contacteren. Als voetganger/fietser dient U aangifte te doen bij Uw “Familiale verzekering”.
Men zal eerst trachten deze lichamelijke schade minnelijk te regelen, doch heeft U er belang bij advies te vragen of de voorgestelde regeling overeenkomstig de rechtspraak is.
Als U belangrijke of ernstige lichamelijke schade heeft is het zoeken van advies een “must”.

Trefwoorden

Andere domeinen

De rechtsdomeinen waarin Zimmermann-Gilot actief is.

Klanten getuigen