Je bent nu op de site voor Particulieren

Medische fout

Veelgestelde vragen

 

U bent zorgverlener en u wordt aangesproken. 

WAT NU?

Indien U in een ziekenhuis werkt, verwittigt U best Uw diensthoofd en de ombudsdient.
U doet eveneens aangifte aan Uw aansprakelijkheidsverzekering (via Uw makelaar / ziekenhuis). Indien het schadegeval werd aangegeven bij het Fonds voor Medische ongevallen, wordt U verwittigd en zal U gevraagd worden de relevante medische gegevens over te maken.
U heeft recht op bijstand van een advocaat via Uw aansprakelijkheidsverzekeraar, doch in principe heeft U geen vrije keuze van advocaat. Uw aansprakelijkheidsverzekeraar zal haar gebruikelijke advocaat gelasten.
Indien U echter strafrechtelijk zou gedagvaard worden, dan heeft U voor de strafrechtelijke verdediging wel de vrije keuze van advocaat.
Uw aansprakelijkheidsverzekeraar zal via haar eigen advocaat de schade-eis van het slachtoffer behandelen.

U bent patiënt en heeft schade geleden. Wat moet u doen? 

WAT NU?

U zorgt dat U bewijsstukken heeft. (U houdt een kopie bij van medische verslagen, technische onderzoeken enz…).
U doet aangifte bij Uw rechtsbijstandsverzekeraar via Uw makelaar.

VERGOEDING?

a) Fonds Medische Ongevallen :
Dit Fonds is opgericht door de overheid (RIZIV) en voorziet in een mogelijke vergoeding volgens eigen criteria, dit zonder dat U noodzakelijkerwijze een fout in hoofde van een arts moet bewijzen.
In bepaalde gevallen kan U eveneens een vergoeding bekomen voor een zgn. “medisch ongeval” zonder dat er sprake is van een echte fout in hoofde van de arts.
Er zal eerst nagegaan moeten worden of Uw concreet geval voldoet aan de voorwaarden zoals deze worden geformuleerd in de wet. U raadpleegt hiervoor best een advocaat.
Uw rechtsbijstandsverzekeraar zal normalerwijze de kosten van deze advocaat en de procedure ten laste nemen binnen de grenzen van de polis. Uiteraard kunnen wij U hierin bijstaan.
 

VERGOEDING?

b) U spreekt Uw arts /ziekenhuis aan en vraagt vergoeding op basis van fout:
Zelfs al heeft U aangifte gedaan bij het Fonds, kan U zich nog steeds tot de medische  zorgverstrekker richten.
U kan dit ook rechtstreeks doen, dit zonder dus eerst aangifte bij het Fonds te doen.
U dient hier echter zelf het bewijs van de fout in hoofde van de medische  zorgverstrekker te leveren, dit evenals het bewijs van de schade en het oorzakelijk verband tussen de fout en de schade. Dit kan via een strafrechtelijke procedure, hetzij via een burgerlijke procedure. U laat zich hierin best bijstaan door een advocaat.
Uw rechtsbijstandsverzekeraar zal normalerwijze de kosten van deze advocaat en de procedure ten laste nemen binnen de grenzen van de polis.

Trefwoorden

Andere domeinen

De rechtsdomeinen waarin Zimmermann-Gilot actief is.

Klanten getuigen