Rechtsmateries

Koop, Verhuur, Pacht

 • Huur- en handelshuurovereenkomsten & plaatsbeschrijvingen
 • Opzeg en verbreking van huurovereenkomsten; inning achterstallige huurgelden en oplossen problemen bij contractuele wanprestatie
 • Betwistingen omtrent pacht, Einde pacht, pachtvergoedingen, Voorkooprecht van de pachter
 • Koop/verkoop; koop op plan (Wet Breyne), overeenkomsten en discussie vastgoedmakelaar/koper-verkoper
 • Burenhinder; appartementsmede-eigendom; vruchtgebruik erfdienstbaarheden; opstalrecht erfpacht

Verzekering en aansprakelijkheid

 • Discussies over weigering tot tussenkomst discussies omtrent uitsluiting, verval, schorsing van dekking; 
 • Discussies omtrent regres wegens dronkenschap of zware fout.
 • Discussies omtrent nietigheid van polissen bv. wegens verzwijging of fraude
 • Arbeidsongevallen; brand-diefstal en andere zaakschade-verzekeringen.
 • Aansprakelijkheidsverzekeringen bouwverzekering, ABR…

Bouwrecht

 • Advies, contracten, aansprakelijkheid van bouwpartners (architect, aannemer,…) contractueel en buitencontractueel, tienjarige aansprakelijkheid, (lichte) verborgen gebreken
 • Discussies rond koop op plan (Wet Breyne), bouwverzekering, ABR, minnelijke en gerechtelijke expertise buiten en voor rechtbank, 
 • Procedure voor Verzoeningscommissie Bouw

Erfenis en nalatenschap

 • Vereffening en verdeling van een nalatenschap
 • Betwisten van testamenten en schenkingen
 • Uitonverdeeldheidtreding

Arbeidsrecht

 • Arbeidsovereenkomsten, ontslag, arbeids(weg)ongevallen 
 • Geschillen met RSZ, mutualiteit… OCMW 
 • Handelsagentuur

Verkeersrecht

 • Verdediging voor politierechtbank bij verkeersinbreuken 
 • Problemen rond alcoholintoxicatie, dronkenschap, rijverbod… 
 • Behandeling van verkeersongevallen en arbeidswegongevallen
 • Vergoeding van zwakke weggebruikers invordering van lichamelijke schade. 
 • Aansprakelijkheidsdossiers