Je bent nu op de site voor Particulieren

Arbeidsrecht

Waarmee kunnen we u helpen?

 • Arbeidsovereenkomsten, ontslag, arbeids(weg)ongevallen 
 • Geschillen met RSZ, mutualiteit… OCMW 
 • Handelsagentuur

Veelgestelde vragen

U bent ergens gevallen, gebeten door een hond, Uw kind werd op school gekwetst door een ander kind enz.

U bent ergens gevallen, gebeten door een hond, Uw kind werd op school gekwetst door een ander kind enz.

Uw polis “familiale aansprakelijkheid” voorziet in een luik rechtsbijstand dat de kosten voor recuperatie van dergelijke schade voor zijn rekening neemt. U dient dus in de eerste plaats aangifte te doen bij Uw verzekeringsmakelaar en te vragen dat Uw dossier wordt overgemaakt om de kansen op recuperatie van Uw schade te beoordelen.

Belangrijk is wel dat U het bewijs kan leveren van hetgeen U of Uw huisgenoten overkomen is.
U doet best aangifte bij de Politie, noteert de naam en adres van eventuele getuigen en vraagt hen een omschrijving van de feiten te geven, neemt foto’s van de plaatsgesteldheid enz. Als schadelijder draagt U immers de bewijslast en moet U de aansprakelijkheid van de tegenpartij kunnen aantonen.

Uw rechtsbijstandsverzekeraar zal eerst minnelijk proberen de schade verhalen. Indien dit niet lukt heeft U alleszins recht op advies van een advocaat aangaande de slaagkansen bij opstarten van een gerechtelijke procedure. Sommige polissen voorzien wel dat bij een  negatief advies, de helft van de kosten van dit advies door U zullen moeten worden betaald. Wij geven evenwel gratis een mondeling eerstelijnsadvies. U dient hiervoor wel een afspraak te nemen en ons bij die gelegenheid al Uw stukken mee te brengen  om ons toe te laten deze eerste “inschatting” te maken.

Indien minnelijke regeling niet mogelijk is én de advocaat is van oordeel dat een procedure kans op slagen biedt, heeft U het recht om op kosten van Uw rechtsbijstandsverzekeraar een procedure voor de rechtbank te voeren.

U krijgt een ongeval op het werk of op weg van en naar het werk.

U krijgt een ongeval op het werk of op weg van en naar het werk.

U bent werknemer in de privésector;

Uw werkgever is verplicht voor deze risico’s een arbeidsongevallenverzekering (wet 10.04.1971) af te sluiten. Bij interimwerk valt U niet onder de arbeidsongevallenverzekering van de “gebruiker”, maar van deze van het interimkantoor. De aangifte van het schadegeval zal gebeuren door de werkgever.

Er zijn dan twee mogelijke reacties van de arbeidsongevallenverzekeraar:

 1. De arbeidsongevallenverzekeraar kan het ongeval als een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval erkennen.
  De verzekering zal U dan laten onderzoeken door een geneesheer en dan een voorstel doen.
  Indien U hiermee niet akkoord gaat, dan kan U zich tot de Arbeidsrechtbank wenden.
  Wij kunnen U uiteraard bijstaan in deze procedure voor de Arbeidsrechtbank.
 2. De arbeidsongevallenverzekeraar betwist het arbeidsongeval of het arbeidswegongeval.
  U hoeft hiermee niet akkoord te gaan en kan een procedure opstarten voor de Arbeidsrechtbank.
  Wij kunnen U uiteraard bijstaan in deze procedure  voor de arbeidsrechtbank.

Uw werkgever is in principe zelf de arbeidsongevallenverzekeraar (wet 03.07.1967).
In de meeste gevallen zal de werkgever zich wel voor dit risico verder verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij. De aangifte van het schadegeval zal gebeuren door de werkgever.

Er zijn dan twee mogelijke reacties van de overheid/werkgever:

 1. De overheid/werkgever kan het ongeval als een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval erkennen.
  U zal dan onderzocht worden door de bevoegde geneeskundige dienst en de werkgever zal dan een voorstel doen.
  Indien U hiermee niet akkoord gaat, dan kan U zich tot de Arbeidsrechtbank wenden.
  Wij kunnen U uiteraard bijstaan in deze procedure voor de Arbeidsrechtbank.

 2. De overheid/werkgever betwist het arbeidsongeval of het arbeidswegongeval.
  U dient hiermee niet akkoord te gaan en kan een procedure opstarten voor de Arbeidsrechtbank.
  Wij kunnen U uiteraard bijstaan in deze procedure voor de Arbeidsrechtbank.

Trefwoorden

Andere domeinen

De rechtsdomeinen waarin Zimmermann-Gilot actief is.

Klanten getuigen

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris a enim aliquam, condimentum nisl a, laoreet lectus. Aliquam convallis sed elit nec vehicula. Praesent gravida, massa sit amet ullamcorper fringilla, tortor nunc ultrices dui, in tristique leo leo sed massa.”

F. Rombouts, Genk