Je bent nu op de site voor Particulieren

Privacybeleid

Privacybeleid

Uw privacy is voor ons belangrijk. In een wereld die steeds digitaler wordt, zijn wij echter verplicht persoonsgegevens zowel op papier als digitaal te verwerken om U diensten te kunnen leveren. Op deze pagina trachten wij U ons beleid uit te leggen.
Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid te wijzigen. De meest recente versie vindt U op onze website.
Heeft U nadere vragen? Contacteer ons dan op info@zimmermann-law.be.

Gegevens verwerkingsverantwoordelijke

Wanneer Zimmermann & Gilot Advocaten Uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, dan zijn zij te beschouwen als een Verwerkingsverantwoordelijke. Zimmermann & Gilot Advocaten is een feitelijke vereniging van advocaten met zetel te 3500 Hasselt, Paul Bellefroidlaan 12 en met ondernemingsnummer 0818.928.240.

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens wordt alle specifieke informatie verstaan die betrekking heeft op een natuurlijk persoon die geïdentificeerd kan worden. Het gaat oa over Uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, mailadres, gezinssamenstelling, beroep, BTW-nummer, soms gegevens over strafrechtelijke veroordelingen, medische gegevens…

Wat is het doel van het verwerken van persoonsgegevens?

Wij kunnen Uw persoonsgegevens verwerken ten einde de ons toevertrouwde opdracht te kunnen uitvoeren zoals

  • Het verstrekken van adviezen
  • Het voeren van procedures voor de rechtbanken
  • Het bemiddelen of minnelijk regelen van betwistingen
  • Het beheren van onze website
  • Analyseren van websitebezoek
  • Het verwerken van sollicitaties

Hoe lang bewaren wij Uw persoonsgegevens?

Wij bewaren Uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is in functie van de wettelijke verplichtingen. Wij bewaren onze dossiers gedurende 5 jaar na afsluiting ervan, met uitzondering van de boekhoudkundige gegevens die 10 jaar (moeten) worden bijgehouden.

Met wie delen wij Uw persoonsgegevens?

Wij delen Uw persoonsgegevens met derden, zoals deurwaarders, experten, rechtbanken … in de mate dat dat nodig is om de ons toevertrouwde opdracht te kunnen uitvoeren.

Het is ook mogelijk dat wij Uw persoonsgegevens meedelen aan derden, inclusief wetshandhavingsinstanties, wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bvb in het kader van de antiwitwaswetgeving.

Onze website kan links bevatten naar andere websites. In dat geval zijn wij niet verantwoordelijk voor toepassing van de gegevensbeschermingsrichtlijn en privacymaatregelen van deze websites.

Welke zijn uw rechten?

U heeft onder bepaalde voorwaarden het recht om

– Een kopie van Uw persoonsgegevens te vragen
– Uw persoonsgegevens te doen verbeteren
– Uw persoonsgegevens te doen wissen
– Bezwaar te maken tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens
– Uw toestemming in te trekken.
Uw verzoeken dienen gericht te worden aan info@zimmermann-law.be. Wij zullen U verzoek onderzoeken en U tijdig antwoorden.
U kan ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Cookiebeleid

Onze website maakt gebruik van cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website.

Onze website maakt gebruik van cookies om Uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Cookies laten U toe sneller en gemakkelijker te navigeren tussen de verschillende delen van onze website door de inhoud van onze website af te stemmen op Uw voorkeuren.

Door gebruik te maken van onze website stemt U er mee in dat cookies gebruikt worden.

U kan ten allen tijde het gebruik van cookies uitschakelen of blokkeren door Uw browserinstellingen te wijzigen. Het is wel mogelijk dat onze website alsdan  niet correct werkt.

Het is mogelijk dat U via onze website doorklikt naar een andere website. Het cookiebeleid van deze website valt niet onder onze verantwoordelijkheid. Wij raden U aan het cookiebeleid van deze website te raadplegen.

Wij gebruiken Google Analytics cookies. Dit laat ons toe te analyseren hoe gebruikers met onze site omgaan zonder dat wij evenwel de gebruiker aan de hand van deze verzamelde gegevens kunnen identificeren.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen Uw privacy ernstig en nemen daarom gepaste organisatorische en technische maatregelen om ons te beveiligen tegen niet toegestane toegang tot Uw gegevens en/of het verlies ervan.

Contactgegevens

Indien U vragen heeft over ons beleid kan U ons schriftelijk contacteren op het adres Paul Bellefroidlaan 12, 3500 Hasselt of via mail op het adres info@zimmermann-law.be.

Klanten getuigen