Tentoonstelling: internering

Internering: Unieke tentoonstelling in Museum Dr. Guislain vanaf 6 mei 2017

Ruim één op vijf van de geïnterneerde personen in België komt in de gevangenis terecht. Iemand kan worden geïnterneerd als hij een misdrijf heeft gepleegd, maar niet toerekeningsvatbaar is. De geïnterneerde persoon weet wel wanneer hij wordt geïnterneerd, maar niet wanneer hij terug een vrij persoon zal zijn. Door chronische overbevolking is er vaak geen plaats in de forensische vleugels of instellingen. Hiervoor werd België al 23 keer door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeeld.

De tentoonstelling (On)behandeld. Over internering, schuld en boete wil de problematiek rond internering onder de loep nemen door de historiek, de dwingende actualiteit en de regelgeving te confronteren met persoonlijke verhalen. Voor de eerste maal wordt in België een tentoonstelling gewijd aan dat onderwerp, een initiatief van de Orde van Vlaamse Balies, Handelsreizigers in Ideeën en het Museum Dr. Guislain.

De tentoonstelling loopt van 6 mei tot 15 oktober 2017.
Meer info: www.advocaat.be/(on)behandeld

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *