Wat doen wij?


materiesZonder volledig te willen zijn geven wij U hierachter een korte lijst van het soort problemen waar wij ons mee bezig houden.

Moest het probleem dat U heeft niet voorkomen in deze lijst of weet U niet onder wat Uw probleem valt: stel ons dan gerust de vraag.
U kunt ons mailen op info@zimmermann-law.be.

Of eenvoudiger nog: kom ons spreken

Wij zullen U in alle openhartigheid antwoorden.

Als wij denken U niet zelf te kunnen helpen zullen wij U door verwijzen naar een specialist in de materie.

Deze eerste raadpleging zal U trouwens niet aangerekend worden.

Familierecht
- echtscheiding
- adoptie
- afstamming

Erfenissen en Testamenten
- verdeling nalatenschap
- schenking

Bouwrecht
- aanneming
- bouwvergunningen

Eigendom
- burentwist
- appartementsrecht
- onverdeeldheid
- onteigening
- erfdienstbaarheden
- vruchtgebruik

Contracten
- koop / verkoop
- huur: woninghuur & handelshuur
- pacht
- leasing
- borgstelling

Invorderingen
- facturen
- premies

Schade
- materiële schade
- lichamelijke schade

Aansprakelijkheid
- verkeer
- ongevallen
- medische aansprakelijkheid
- beroeps aansprakelijkheid
- product aansprakelijkheid
- bestuurders aansprakelijkheid

Verzekeringsrecht

- polissen
- regres
- onderzoek naar dekking

Administratief recht

- bouwvergunning
- OCMW

Handelsrecht
- faillissement
- gerechtelijk akkoord
- facturen
- wet handelspraktijken

Strafrecht
- algemeen strafrecht
- sociaal strafrecht

Sociaal recht

- arbeids overeenkomsten
- ontslagrecht
- arbeidsongevallen
- OCMW